schema2

schedule
20:34:52 Västerås Danscenter
Studio 3
Studio 4
Studio 5
19.34 Zumba basic ung/vux
19.34 Hip hop avancerad 16 år och uppåt
20.00 Commercial Jazz medel 16-år uppåt
19.34 Disco tävling silver -Guld B1-B4
20.00 TTG INDiGO
20:34:53 Västerås Danscenter
Sala
19.34 Disco Tävling mellan/högstadiet
Scroll to Top